LXXVI sesja rady miasta Kamienna Góra | 27 września

LXXVI sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 września 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 8. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 9. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.