LXXVII sesja rady miasta Kamienna Góra

LXXVII sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 25 października 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXV i LXXVI sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie starego miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Głosowanie w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu rady miasta Kamienna Góra w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
 12. Głosowanie w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu rady miasta Kamienna Góra w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
 13. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 14. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.