LXXXI sesja rady miasta Kamienna Góra

Zawiadomienie o zwołaniu LXXXI sesji rady miasta Kamienna Góra.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji rady miasta Kamienna Góra.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2024 rok.
  5. Interpelacje i zapytania.
  6. Wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie sesji.

Sesja rady miasta odbędzie się 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.