Mamy zestawy do pobierania próbek w programie profilaktyki nowotworów

Dotarła do nas nowa pula zestawów do pobierania próbek w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn.

Zestawy są dostępne w ratuszu (pok. 304) w poniedziałek, 15 listopada 2021 r.  do godz. 15.30. Próbkę należy następnie zanieść do przychodni lekarskiej „Rodzina” przy. ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Placówka będzie je odbierała w środę, 17  listopada 2021 r. do godz. 14.00.

Jeśli zestawy będą jeszcze dostępne, będziemy je także przekazywać w kolejny poniedziałek, 22 listopada.

Uczestnikom programu zostaną wykonane bezpłatnie specjalistyczne testy – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Program kierujemy do mieszkańców Kamiennej Góry w wieku 40-65 lat.

Szczególnie zachęcamy do udziału:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Program realizujemy wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego oraz we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.