Maseczki i zapasy płynu dla kamiennogórskich instytucji

Wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski oraz senator Krzysztof Mróz przywieźli dziś do Kamiennej Góry ponad 1500 maseczek ochronnych i zapasy płynu dezynfekującego.

Środki ochronne przekazano instytucjom działającym na terenie powiatu kamiennogórskiego. Odebrali je przedstawiciele m.in.: Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Domów Seniora w Bukówce, Szarocinie i Krzeszowie.

Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry przy tej okazji rozmawiał z wicemarszałkiem Krzyżanowskim m.in. o możliwościach finansowania przez samorząd województwa programów ochrony zdrowia np. programu badań przesiewowych dla wykrywania raka jelita grubego i innych. Kamienna Góra przygotowuje się obecnie do uruchomienia programu profilaktyki osteoporozy.