Miasto bez długu wobec wspólnot mieszkaniowych

Miasto Kamienna Góra całkowicie zmieniło politykę wobec wspólnot mieszkaniowych. Gmina w całości spłaciła wieloletnie zaległości związane z opłatami na fundusze remontowe. Burmistrz Janusz Chodasewicz postuluje, aby wspólnoty rozpoczęły podejmowanie uchwał o remontach budynków.

Na starcie kadencji, w 2018 roku zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych wynosiło ok. 1,5 mln złotych. Od lat, jeszcze jako radny apelowałem o zmianę polityki miasta w tym zakresie – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Obecnie całość zadłużenia wobec kamiennogórskich wspólnot mieszkaniowych została uregulowana. Kolejne należności są wnoszone na bieżąco.

Chciałbym, aby do mieszkańców dotarł jasny sygnał, że miasto nie uchyla się od obowiązków i jeśli wspólnoty podejmą decyzję o remontach, będziemy w nich równorzędnym partnerem. W ten sposób możemy stopniowo odnawiać substancję mieszkaniową. Tak robią to inne miasta – dodaje burmistrz Chodasewicz.

Według danych Spółki Mieszkaniowej na funduszach remontowych wspólnot zgromadzono obecnie prawie 8 mln złotych. Mieszkańcy coraz chętniej podejmują decyzje o remontach swych budynków z tych środków.

Decydują się także na zaciąganie kredytów. Wcześniej ta forma finansowania prac remontowych właściwie w Kamiennej Górze nie występowała. Obecnie 6 wspólnot zdecydowało się na skorzystanie z bankowych pożyczek na ogólną sumę – 1,3 mln zł. Kolejne wspólnoty rozważają takie rozwiązanie, 29 przedstawiliśmy warunki finansowania – mówi Zdzisław Wołyniec, prezes Spółki Mieszkaniowej.

Spłata starych długów wobec wspólnot mieszkaniowych była możliwa dzięki wielomilionowym dotacjom, które w bieżącej kadencji Kamienna Góra pozyskała na realizację miejskich zadań inwestycyjnych.

Na realizację różnych przedsięwzięć w latach 2019-2021 pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych 24 mln złotych. Nie musieliśmy angażować w te zadania bieżących dochodów własnych gminy – mówi Iwona Pazgan, skarbnik miasta.

Źródłem finansowania remontów budynków mieszkalnych w Kamiennej Górze są także czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych. Większość mieszkańców płaci je regularnie. Jest jednak grupa najemców z długami. Spółka Mieszkaniowa prowadzi wobec nich postępowania windykacyjne.