Miasto przejęło opiekę nad zamkiem Grodztwo

Kamienna Góra znów jest gospodarzem ruin zamku Grodztwo. Miasto zakończyło współpracę z wrocławską Fundacją Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki, która przez 10 ostatnich lat miała opiekować się zabytkiem.

Podczas wieloletniego okresu użyczenia fundacja nie wykazała wystarczającej aktywności związanej z dbałością o zamek. Nie mam obecnie podstaw, by sądzić, że w kolejnych latach ta sytuacja uległaby zmianie – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

Samorząd planuje ogrodzenie ruiny, aby zabezpieczyć ją przed dostępem osób postronnych. Następnie trzeba będzie wywiązać się z kolejnych decyzji konserwatora:

  • zabezpieczenia elementów muru oraz detali architektonicznych;
  • zabezpieczenia ścian i korony murów przed porastaniem roślinnością;
  • wykonania prac mających na celu zachowanie murów poprzez ich wzmocnienie oraz podstemplowanie otworów okiennych.

W północnej części Kamiennej Góry na lewym brzegu rzeki Bóbr znajdują się ruiny renesansowego zamku Grodztwo. Pierwsza budowla w tym miejscu mogła powstać już w XIII wieku. Legenda głosi, że została zbudowana przez zakon templariuszy. Na przestrzeni lat gośćmi pałacu byli między innymi król Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander oraz przyszły cesarz pruski książę Fryderyk Wilhelm. Do dziś zachowały się mury, dziedziniec oraz wieża, a także fragment muru z bramą główną. Do ruin zamku prowadzi ponad stuletnia aleja lipowa nazwana” Książęcą” na cześć Fryderyka Wilhelma.