Miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych

Miasto Kamienna Góra dysponuje kolejną pulą zestawów do pobierania próbek w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn.

Dotarło do nas pięćdziesiąt zestawów do pobierania próbek. Uczestnikom programu zostaną wykonane bezpłatnie specjalistyczne testy – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Zestawy są dostępne w ratuszu (pok. 304) w każdy poniedziałek do 14 listopada do godz.15.30.

Próbkę należy następnie zanieść do przychodni lekarskiej „Rodzina” przy. ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Placówka będzie je odbierała w każdą środę do 16 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

Program kierujemy do mieszkańców Kamiennej Góry w wieku 40-65 lat.

Szczególnie zachęcamy do udziału:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  • osoby w wieku 25-49 lat ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Program realizujemy wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego oraz we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.