Miejskie inwestycje w 2021 roku

Wiadomo już na co miasto Kamienna Góra wyda 5,7 mln zł z odszkodowań za grunty pod budowę drogi S3. Rada miasta zgodziła się także na emisję miejskich obligacji, które zapewnią finansowanie kolejnych wydatków inwestycyjnych.

Za pieniądze z odszkodowań zrealizujemy:

 • przebudowę jazu na rzece Zadrna, który zapewni lepsze zasilanie zalewu w wodę i poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe;
 • wniesienie udziałów do TBS i budowę blisko 50 mieszkań w budynkach przy ul. Broniewskiego i Staszica;
 • budowę dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej;
 • przygotowanie dokumentacji na remont ul. Wrzosowej w Kamiennej Górze;
 • przebudowę chodnika przy ul. Spacerowej;
 • zakup i montaż toalet automatycznych na terenie zalewu i w rynku;
 • modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (prace dodatkowe);
 • remont tarasu i wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2;
 • zabezpieczenie ppoż. w Szkole Podstawowej nr 1;
 • remont ulic: Słowackiego i Traugutta.

Z kolei dzięki emisji obligacji na prawie 7 mln zł zrealizujemy:

 • przebudowę ulicy Śląskiej;
 • przyłącza gazu i instalacje w budynkach komunalnych na os. Antonówka;
 • budowę placu zabaw przy przedszkolu nr 2;
 • modernizację budynku MOPS;
 • budowę schodów i ścieżki dla pieszych nad zalewem;
 • przebudowę placu zabaw przy ul. Piastowskiej;
 • rozbudowę placu zabaw na os. Antonówka;
 • opracowanie dokumentacji koniecznej do przebudowy i remontów ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej i Nadrzecznej;
 • wykup gruntów pod inwestycje i modernizację komunalnej substancji mieszkaniowej;
 • ogrodzenie ruin zamku;
 • remonty budynków mieszkalnych (1,5 mln zł).

Zabezpieczymy też wkład własny do:

 • przebudowy budynku Centrum Kultury;
 • przebudowy drogi Papieża Jana Pawła II;
 • przybudowy sali sportowej przy SP 1.

W tym roku w planach mamy także budowę drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej.