Mienie pozostawione

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioski Urzędów Wojewódzkich z całego kraju oraz ze Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie droga pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:
Brak.