MOPS przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Do pobrania

Dokumenty można składać w pokoju nr.10 i 12 w siedzibie MOPS przy alei Wojska Polskiego 1 w godz. od 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 645 38 08 oraz 75 645 38 09 lub na infolinii 022 369 14 44.

O wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

*Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania paliwem stałymi nieruchomość musi posiadać wpis do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB).