Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach prowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Organizacje pozarządowe.