Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach prowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Organizacje pozarządowe (151)