Nabór wniosków do programu wymiany starych pieców w budynkach wielorodzinnych

Ruszył nabór wniosków w dolnośląskim programie wymiany starych pieców w budynkach wielorodzinnych. Mieszkańcy Kamiennej Góry mogą skorzystać z 20 mln zł przeznaczonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na całe województwo.

Program przewiduje dotacje do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach wielorodzinnych.
Rezultatem ma być poprawa efektywności energetycznej łącznie w 60 wielorodzinnych budynkach i 300 lokalach mieszkalnych. Zaplanowany budżet umożliwi wymianę 720 kopciuchów – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowanie oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidzieliśmy w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji – dodaje prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo program?

Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych od 3 do 20 lokali. Mogą się one ubiegać o dotacje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40 proc. kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Beneficjentami programu na podstawowym poziomie dofinansowania mogą być także osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 proc. do nawet 45 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Szczegóły i generator wniosków są dostępne tutaj.