Nadanie numeracji dla budynku

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefon: 75 64 55 134
E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek właściciela nieruchomości, na której posadowiony jest budynek wraz z załącznikiem (kopia mapy), którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie droga pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
1) 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ustalenie numeru porządkowego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf GN05-zal1 84 KB