Nagrody za udział w ogólnopolskiej kampanii

Rozdaliśmy nagrody mieszkańcom Kamiennej Góry, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

 
Burmistrz Kamiennej Góry Janusz Chodasewicz razem z komendantem Państwowej Straży Pożarnej Sławomirem Graczykiem wręczyli mieszkańcom czujki alarmujące o zadymieniu i obecności tlenku węgla. Można było je wygrać, biorąc udział w ankiecie, którą przeprowadzał wydział zarządzania kryzysowego w kamiennogórskim ratuszu. W uroczystości wzięły udział dzieci z drużyny strażackiej działającej przy Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze.

Cel akcji

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Przypominamy też właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.