Narkotesty dla komendy powiatowej policji

Urząd miasta w Kamiennej Górze zakupił 69 szt. narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Zestawy kosztowały prawie 6,5 tys. złotych.

Miasto Kamienna Góra systematycznie, co roku wspiera w ten sposób funkcjonariuszy zabezpieczających kamiennogórskie ulice. Burmistrz Janusz Chodasewicz przekazał zestawy nadkomisarzowi Stanisławowi Cenarskiemu, komendantowi powiatowemu policji w Kamiennej Górze.

Testy będą wykorzystywane podczas kontroli kierowców. Dzięki nim można stwierdzić obecność narkotyków w organizmie poprzez badanie śliny. Wynik można uzyskać już po 3 minutach.

Narkotesty zostały zakupione w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 r.