Niezwykła konstrukcja kamiennogórskiego jazu

Jaz na rzece Zadrna przy ul. Kościuszki jest prawie ukończony. Na budowie trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Do zamontowania pozostaną jeszcze urządzenia sterujące gumowym rękawem spiętrzającym wodę. Mają zostać zainstalowane jeszcze w tym tygodniu.

Jaz przy ul. Kościuszki będzie miał dość niezwykłą konstrukcję, albowiem rolę zamknięcia piętrzącego wodę, będzie spełniał specjalny gumowy rękaw wypełniany wodą. W razie potrzeby będzie można go opuszczać, poprzez wypompowanie wody. Takie rozwiązanie technologicznie jest w Polsce rzadko spotykane.

Jaz na Zadrnie może spiętrzyć rzekę maksymalnie o ok. 1 metr. Takie podniesienie lustra wody jest konieczne dla zasilania dopływu do kamiennogórskiego Zalewu. W przypadku zagrożenia powodziowego rękaw jazu będzie obniżany. Sterowanie przepływem będzie mogło odbywać się za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. Nadzór nad jazem będzie sprawowało biuro zarządzania kryzysowego w ratuszu.