Nowy odcinek drogi do Antonówki zostanie otwarty

Konsorcjum Mosty Łódź S.A. & ONDE S.A., generalny wykonawca drogi S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa otworzy dojazd do Antonówki ul. Jesionową.

Na wniosek burmistrza Kamiennej Góry zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odnowionym fragmencie ul. Jesionowej.

Zniknie konieczność przejazdu kilkusetmetrowym gruntowym by-passem, który powstał tam na czas budowy drogi S3 – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Według zapowiedzi wykonawcy tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 30 listopada o godz. 10. Ma ona obowiązywać przez pięć miesięcy do 30 kwietnia 2023r.

Jednocześnie firma zastrzega, że w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe technologiczne wykonanie planowanych robót, bądź stwarzających zbyt wielkie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, istnieje możliwość tymczasowego kierowania ruchu na gruntowy by-pass przy ul. Jesionowej. Wykonawca drogi będzie wcześniej informował o takich zamiarach.