Nowy oddział w Centrum Higieny Psychicznej

W siedzibie NZOZ Centrum Higieny Psychicznej przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze został otwarty dziś pierwszy w mieście Dzienny Oddział Psychiatryczny. Pomoc jest w nim udzielana bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychodnia mieści się w budynku należącym do miasta.

Aktualnie z naszej pomocy korzysta czterech pacjentów, ale obecnie kontrakt pozwala nam na objęcie opieką jednocześnie szesnastu chorych. Jeśli potrzeby będą większe, możemy starać się o zwiększenie kontraktu – mówi Agata Filip, prezes Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju, które prowadzi przychodnię.

Potrzeba kontaktu ze specjalistami z zakresu zdrowia psychicznego jest spora szczególnie podczas pandemii. Dobrze, że mieszkańcy Kamiennej Góry i okolic mogą z niej skorzystać na miejscu bez dojeżdżania do innych miejscowości – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz podczas otwarcia oddziału.

Do przychodni można się zgłaszać z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicą, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości i zaburzeniami funkcji poznawczych. Należy mieć ze sobą skierowanie od psychiatry lub lekarza rodzinnego.

Przychodnia jest czynna w godz. 7 – 15. Kontakt telefoniczny: 75 742 37 57.

W Centrum Higieny Psychicznej działa w Kamiennej Górze od 2011 roku. Prowadzi również Dzienny Oddział Terapii Uzależnień oraz Zespół Leczenia Środowiskowego, który wspiera pacjentów wcześniej leczonych w szpitalach psychiatrycznych.

Bywały lata, że z naszej pomocy korzystało ponad 300 osób. Część z nich stale zgłasza się do specjalistów – mówi Kamila Mędrykiewicz, dyrektor Centrum Higieny Psychicznej w Kamiennej Górze.