Nowy sekretarz urzędu miasta

Mariusz Pawlak objął dziś obowiązki sekretarza urzędu miasta w Kamiennej Górze.

Nowy sekretarz został wybrany w otwartym i konkurencyjnym naborze. O wyborze zdecydowały: dotychczasowe doświadczenie zawodowe, posiadana wiedza i kwalifikacje oraz przebieg rozmowy z kandydatem.

Mariusz Pawlak ma wyższe wykształcenie politologiczne ze specjalnością związaną z administracją i służbami publicznymi. Ostatnim miejscem jego pracy był w urząd miejski w Mieroszowie, gdzie od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza.