Nowy zastępca burmistrza Kamiennej Góry

Burmistrz Janusz Chodasewicz przedstawił dziś kandydata na swego zastępcę. Jest nim Paweł Fryc, 37-letni mieszkaniec Kamiennej Góry.

Przyszły zastępca burmistrza jest absolwentem studiów na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem, ukończył też administrację publiczną. Zawodowo był dotąd związany z sektorem finansów. Świadczył także nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską dla osób potrzebujących.