Objazd na ul. Polnej

Generalny wykonawca drogi S3 informuje o tymczasowym zamknięciu drogi powiatowej (3473D) ul. Polna i wyznaczeniu objazdu.

Droga zostanie zamknięta od 02.02.2021 r. godz. 10:00. Planowany czas utrudnień w ruchu: 14 dni do 16.02.2021 r.

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających prawidłowe technologiczne wykonanie planowanych robót, bądź stwarzających zbyt wielkie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, istnieje możliwość przesunięcia terminu w/w robót.