Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Piotra Ściegiennego 22

Kamienna Góra, dnia 16 marca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Piotra Ściegiennego 22. Przetarg wyznaczony był na dzień 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przetarg odwołuje się ze względu na przeznaczenie lokalu mieszkalnego na zasiedlenie.