Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.

Kamienna Góra, dnia 16 lutego 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.

Przetarg wyznaczony był na dzień 7 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przyczyną odwołania przetargu jest fakt, że warunki określające możliwość zagospodarowania i zabudowy nieruchomości wskazane w ogłoszeniu o przetargu zostały podane nieprawidłowo.