Odwołanie spotkań informacyjnych w sprawie programu wymiany pieców

Odwołanie spotkań informacyjnych

W związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami sanitarno – epidemiologicznymi od 20 marca 2021 r., oraz negatywną opinią Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kamiennej Górze w sprawie organizowania spotkań informacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, dotyczących wymiany źródeł ciepła informuję, że spotkania w terminach:

  • 25.03.2021 r. o godz. 16:00
  • 8.04.2021 r. o godz. 18:30

nie odbędą się!

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do realizacji projektu i terminami naboru wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem o toku dalszego postępowania w porozumieniu z Liderem i Operatorem projektu.