Ogłoszenie w sprawie opłat za utrzymanie miejsc na cmentarzach

OGŁOSZENIE

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze jako Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Kamiennej Górze wzywa wszystkich opiekunów grobów osób zmarłych pochowanych na terenie cmentarza przy ul. Katowickiej lub cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej do uiszczenia opłaty za utrzymanie grobu ziemnego lub grobu murowanego jednoosobowego przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres, za który wniesiona była poprzednia opłata, dobiegł końca.

Spółka Mieszkaniowa przypomina, że przepisy art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewidują możliwość likwidacji grobu w celu jego ponownego użycia do nowego pochówku w przypadku niewniesienia ww. należności. Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie zarządcy cmentarzy mieszczącej się przy ul. Wałbrzyskiej 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerami telefonów: 511 177 414, 511 177 884.