Ósmoklasiści zakończyli rok szkolny | galeria

Pożegnaliśmy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. Zastępca burmistrza Paweł Fryc wziął udział w też ważnej dla uczniów i grona pedagogicznego uroczystości.