Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody.

Stopień 1 , prawdopodobieństwo: 70 proc.

Obszar – zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie)

Przebieg – w obszarach występowania opadów o charakterze burzowym mogą wystąpić lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, punktowo alarmowych, szczególnie na mniejszych ciekach.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ważne od 2021-07-25 godz.20.00 do 2021-07-26

IMGW-PIB