Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

stopień 2
prawdopodobieństwo- 90%
Obszar – Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice.
W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie wody średniej i wysokiej. Lokalnie, zwłaszcza w zlewniach Kaczawy, Bobru i dolnej Nysy Łużyckiej, stany mogą układać się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.

Ważne od 2024-01-24 do 2024-01-26
IMGW-PIB