Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

  • stopień 2
  • prawdopodobieństwo 80%

Obszar: zlewnie lewostronnych dopływów Odry środkowej (dolnośląskie).

Prognozowane opady deszczu, wraz z dodatnią temperaturą powietrza sprzyjającą tajaniu pokrywy śnieżnej, będą powodowały wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, z możliwością osiągnięcia bądź przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie w górnych częściach zlewni: Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Kwisy oraz Nysy Łużyckiej. Punktowo nie wyklucza się możliwości przekroczenia stanu alarmowego.

Uwagi: W przypadku wystąpienia opadów wyższych niż prognozowane istnieje możliwość podniesienia stopnia.

Ważne od 2022-02-16 godz. 21:00 do 2022-02-17 godz. 14:00.