Oświadczenie w sprawie wtargnięcia do ratusza

W miniony piątek mieliśmy do czynienia z bezprecedensową próbą wciągnięcia naszego samorządu w polityczną awanturę. Ratusz stał się obiektem najścia przez grupę osób, która w napastliwy sposób domagała się natychmiastowego spotkania z władzami Kamiennej Góry.

W ten sposób próbowano przekonać nas do zapoczątkowania miejskiego programu testów dzieci na obecność glifosatu. Nie mamy nic przeciwko tego typu badaniom, ale sposób „prezentacji” tego projektu odbiegał od wszelkich znanych standardów.

Nie zostaliśmy w żaden sposób wcześniej poinformowani o chęci zorganizowania takiego spotkania. Osoby, które wtargnęły do ratusza, od początku nie były nastawione na rozmowy, lecz na wywołanie awantury. Zarejestrowały i upubliczniły w mediach społecznościowych film, który nie pokazuje przebiegu całego zdarzenia.

Zachowanie uczestników zajścia i padające w stronę pracowników urzędu wyzwiska, wywołały u nich poczucie zagrożenia. W efekcie byliśmy zmuszeni poprosić o interwencję policji.

Kamiennogórski ratusz nie jest miejscem do budowania wątpliwej popularności w mediach społecznościowych. Podejmiemy kroki prawne wobec osób, które zakłóciły tok pracy urzędu.

Obecnie urząd miasta, podobnie jak wszystkie inne instytucje na terenie kraju, pracuje w reżimie sanitarnym. Jest to podyktowane rygorami bezpieczeństwa wynikającymi z szalejącej na świecie pandemii, na którą obecnie w Polsce codziennie umiera po kilkaset osób. Ta śmiertelna choroba jest też w Kamiennej Górze.

Spotkania z pracownikami i burmistrzem Kamiennej Góry są możliwe wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wynika to z troski o zdrowie obsługi urzędu i odwiedzających go interesantów.

Kamiennogórski samorząd od dawna angażuje się w programy profilaktyki zdrowotnej i wspiera je finansowo. Przedmiotem naszej troski jest zdrowie wszystkich mieszkańców naszego miasta. Każdy program przygotowujemy metodycznie i merytorycznie. Jedyny sposób ich wdrażania to spokojna rozmowa. Zawsze jesteśmy na nią otwarci.