Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku