Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ogłoszenie konkursowe profilaktyka 2023 249 KB