Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku