Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku