Pakiet dla mieszkańców wykreślony przez radę miasta

Miejskie projekty wykreślono z budżetu, bo rada miasta postanowiła wesprzeć kamiennogórskie starostwo kwotą 950 tys. złotych. Stało się tak, pomimo wyników głosowania, w którym mieszkańcy Kamiennej Góry wskazali cel wydatkowania zdobytego w konkursie miliona złotych.

W zorganizowanej przez urząd miasta ankiecie ponad 61 proc. mieszkańców opowiedziało się za „Pakietem dla mieszkańców”, który zawierał szereg ważnych miejskich projektów. Oddanie pieniędzy starostwu na wydatki szpitala powiatowego poparło nieco ponad 33 proc. uczestników głosowania.

Burmistrz Janusz Chodasewicz skierował do rady miejskiej projekt uchwały dzielący milion złotych zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. 800 tys. złotych miało trafić na miejskie projekty, a szpital miał otrzymać 200 tys. złotych.
To był kompromis. Uznałem, że jest on ważny, ponieważ grupa mieszkańców, która oddała głosy za wsparciem dla szpitala powiatowego, była dość liczna – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

To rozwiązanie wymagało ostatecznej akceptacji rady miasta.

Na środowej sesji radny Łukasz Sławiński zgłosił poprawkę wykreślającą z projektu uchwały prawie wszystkie miejskie projekty z „Pakietu dla mieszkańców”:
🔻rozbudowę systemu ścieżek w KAMDŻA BIKE PARKU – 100 tys. zł;
🔻adaptację pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 2 (dokumentacja) – 75 tys. zł;
🔻budowę łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 (dokumentacja) – 75 tys. zł;
🔻budowę Psi-tułka dla zwierząt – 50 tys. zł;
🔻rozbudowę monitoringu miejskiego – 130 tys. zł;
🔻budowę placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 – 150 tys. zł;
🔻modernizację kortów tenisowych, budowa hali namiotowej (dokumentacja) – 70 tys. zł;
🔻przebudowę boisk przy ul. Ściegiennego (dokumentacja) – 70 tys. zł.

Zgłoszona przez radnego poprawka przesunęła pieniądze z miejskich projektów do starostwa. W ten sposób suma dotacji dla powiatu osiągnęła aż 950 tys. złotych.

Jego wniosek uzyskał poparcie większości. Za zmodyfikowanym projektem uchwały zagłosowała prawie cała rada miasta, jedna z radnych wstrzymała się od głosu.