Pierwsza w historii Kamiennej Góry sesja rady miasta on-line

Rozpoczęła się sesja rady miasta Kamienna Góra. Po raz pierwszy w historii miasta radni obradują on-line przed ekranami komputerów.

W sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza w bezpiecznej odległości od siebie zasiedli jedynie członkowie prezydium rady miasta: przewodniczący Janusz Jarosz oraz wiceprzewodniczący Violetta Majak i Jerzy Basta.

Radni obradują i głosują za pośrednictwem połączenia internetowego. Samorządowi urzędnicy odpowiedzialni za przygotowanie projektów uchwał przedstawiali je także w trybie on-line. Sesja przebiega sprawnie i bez zakłóceń.

Pozytywnie przegłosowano m.in. uchwałę dotyczącą zwolnienia z opłat rodziców dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka w czasie, gdy placówka pozostaje zamknięta. Dotychczasowy statut placówki nie pozwalał na to, choć jest ona nieczynna z powodów epidemicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=DUIwVfaLA9k