Pilotażowy program dofinansowujący zmianę ogrzewania

Budynki wielorodzinne – pilotażowy program
dofinansowujący zmianę ogrzewania (składanie wniosków)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił 11 października 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać:

 • na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce „Pilotaże”,
 • na stronie wfosigw.wroclaw.pl w zakładce „Złóż wniosek”,
 • dzwoniąc na infolinię programu „Czyste Powietrze” 607 700 370 czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
 • w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW czynnych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 w następujących lokalizacjach:
  – Wrocław ul. Racławicka 13
  – Jelenia Góra ul. Plac Ratuszowy 31/32
  – Szczawno Zdrój ul. Kolejowa 8

Sposób składania wniosków o udzielnie dofinansowania:

1. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Po utworzeniu konta i zalogowaniu wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

 • papierowej – pobranie PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowanie i opatrzenie go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wniosek podpisuje osoba lub osoby upoważnione do jej reprezentowania), a następnie dostarczenie do WFOŚiGW we Wrocławiu osobiście bądź za pośrednictwem kuriera/placówki pocztowej na adres:
  WFOŚiGW we Wrocławiu
  ul. Jastrzębia 24
  53-148 Wrocław, lub
 • elektronicznej – opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy), a następnie przesłanie go na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW we Wrocławiu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).