Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

(wniosek: do projektu aktu, o zmianę aktu, o sporządzenie aktu, uwaga do konsultowanego aktu)

Akt planowania przestrzennego: plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowany plan inwestycyjny lub miejscowy plan rewitalizacji, uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, audyt krajobrazowy, plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Zawartość:

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta

Andrzej Omachel – Kierownik Biura

Agnieszka Damasiewicz – Inspektor

Telefon: 75 64 55 135

E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do karty usługi.

II. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP

III. OPŁATY:

Brak

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z dnia 23 maja 2023 r. Dz.U. z 2023 r., poz. 977)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM10_zal1v2024 form_app 132 KB