PKP PLK zamierza zacząć procedurę likwidacji przejazdu

Właściciel linii kolejowej Kamienna Góra – Lubawka zamierza rozpocząć procedurę likwidacji przejazdu kolejowo – drogowego w rejonie ul. Jeleniogórskiej 50-46F w Kamiennej Górze.

Ogłoszenie PKP PLK SA.

PRZEJAZD KOLEJOWO – DROGOWY W KM 1,347 KATEGORII „F” LINII KOLEJOWEJ NR 299

OGŁOSZENIE

PKP PLK SA. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu informuje, że przez przejazdy kolejowo – drogowe kategorii „A” „B” „C” „D”, przez które przebiega droga użytku niepublicznego mogą funkcjonować tylko jako kategoria „F”, na podstawie zawartej umowy z Zakładem a potencjalnym użytkownikiem przejazdu (osoba, firma) zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 20.10.2015r., poz. 1744 z późn. zm.).

W związku z tym, jeżeli do dnia 27 września 2021 r. tutejszy Zakład (nr telefonu 74- 637-46-09) nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kategorii „F”, w km 1,347 linii kolejowej nr 299 Kamienna Góra – Lubawka, a samorząd lokalny nie poinformuje tutejszego zakładu o podjęciu działań dla zmiany statusu drogi na publiczną i nadania jej numeru sześciocyfrowego z literką D, zostaje wszczęta procedura likwidacyjna przedmiotowego przejazdu.