Planowane wyłączenie odbiorców energii

Planowane wyłączenie odbiorców energii elektrycznej

04.10.2021 w godzinach 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w stacji redukcji gazu oraz na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.