Plany modernizacji terenu nad Zalewem

Burmistrz Janusz Chodasewicz zaprezentował dziś plany modernizacji rewitalizacji terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Zalew, którą miasto Kamienna Góra chciałoby rozpocząć jeszcze w tym roku.

Miasto otrzymało na modernizację terenu Zalewu 10 mln zł dofinansowania. Przesunęliśmy te środki z projektu budowy kompleksu basenów nad Zalewem, na którego realizację wcześniej nie zgodziła się rada miasta. Modernizacja terenu nad Zalewem to ostatnia szansa na wykorzystanie tych pieniędzy. Jeśli projekt nie wypali, nasze miasto będzie musiało zwrócić 10 mln złotych dotacji – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Ta suma pokryje prawie 70 proc. kosztów inwestycji, która w całości ma kosztować 14,5 mln zł. To spory udział środków zewnętrznych, bo w przeszłości realizowano miejskie inwestycje z dużo mniejszym wsparciem dotacyjnym. Na przykład modernizacja gmachu Centrum Kultury, która kosztowała ponad 32 mln zł, została zrealizowana ze wsparciem zewnętrznym na poziomie 18 proc.

– Niestety miastu do finansowego spięcia inwestycji nad Zalewem brakuje 4,5 mln zł. Aktualnie rozmawiam z kamiennogórskimi radnymi na temat pozyskania tej sumy. Zaproponowałem wypuszczenie pakietu miejskich obligacji. Liczę, że rada miasta pomoże w realizacji kolejnej inwestycji, na którą tak bardzo czekają mieszkańcy – dodaje burmistrz Janusz Chodasewicz.

Zakres prac nad Zalewem obejmuje:

  • przebudowę ścieżek rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • budowę placu zabaw, drewnianych wiat, schodów terenowych, tarasów, placów widokowych, ścian oporowych;
  • przebudowę kładki dla pieszych;
  • budowę drenażu wraz z pięcioma wylotami do czaszy zbiornika;
  • remont mnicha piętrząco-upustowego (budowla hydrotechniczna służąca do regulowania przepływu wody);
  • budowę linii zasilającej w prąd;
  • budowę zbiornika retencyjnego;
  • budowę systemu monitoringu z 82 kamerami;
  • budowę instalacji oświetlenia obiektu, składającej się z 77 szt. opraw mocowanych na słupach typu parkowego i 27 opraw podświetlających/iluminacji.