Podstawowe informacje i numery telefonów

Urząd Miasta w Kamiennej Górze

Pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

woj. dolnośląskie

Urząd Miasta NIP: 614 15 10 700

Gmina Miejska NIP: 614 01 02 927

REGON: 000524973

email: sekretariat@kamiennagora.pl

www.kamiennagora.pl

facebook.com/KamiennaGora

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

za wyjątkiem

Ewidencji Ludności, która pracuje w godzinach 7:30 – 15:15

Kasy urzędu, która pracuje w godzinach 8:00 – 12:00

Numer konta:

Urząd Miasta w Kamiennej Górze informuje o bezgotówkowej formie opłaty skarbowej, którą można uiścić na konto w banku PKO BP nr:

Gmina Miejska Kamienna Góra

97 1020 5226 0000 6202 0627 0351

Do wpłat dokonywanych z zagranicy

kod SWIFT: POLUPLPR

PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351

Dyżury Burmistrza Miasta dla mieszkańców

w poniedziałki od 13:00 do 16:00

tel. +48 75 64 55 110

WYKAZ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIASTA W KAMIENNEJ GÓRZE

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. 75 645-55-40
fax 75 645-51-11

SEKRETARIAT
tel. 75 645-51-10
fax 75 645-51-50

RZECZNIK PRASOWY
75 645-51-27

RADCA PRAWNY
75 645-51-46

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Kadry
75 645-51-15

Kierownik Wydziału
75 645-51-42

IT
75 645-51-14

BIURO RADY MIASTA
75 645-51-16

Przewodniczący Rady Miasta
75 645-51-17

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Skarbnik Miasta
75 645-51-12

Zastępca Skarbnika Miasta / księgowość budżetowa
75 645-51-20

Księgowość podatkowa
75 645-51-21

Kasa
75 645-51-22

Gospodarka odpadami
75 645-51-31

Księgowość budżetowa75 645-51-18

BIURO ARCHITEKTA MIASTA
75 645-51-35

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
75 645-51-33
75 645-51-34

Kierownik Wydziału
75 645-51-19

WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ
75 645-51-41

Kierownik Wydziału
75 645-51-13

WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
75 645-51-26

Kierownik Wydziału
75 645-51-27

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
75 645-51-30
75 645-51-44

Kierownik Wydziału
75 645-51-29

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
75 645-51-23
75 645-51-25

Kierownik Wydziału
75 645-51-24

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel./fax 75 645-51-37

Kierownik Biura
75 645-51-36

WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOŚCI

Urząd Stanu Cywilnego
75 645-51-39

Ewidencja ludności i dowody osobiste
75 645-51-43

Stanowisko d/s działalności gospodarczej
75 645-51-40

Kierownik Wydziału
75 645-51-38

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
75 666-61-49

Samodzielne stanowisko ds. kontroli
75 645-51-32