Podsumowanie pierwszej edycji programu Ciepłe Mieszkanie

Podsumowaliśmy I edycję programu Ciepłe Mieszkanie. Dzięki niemu właściciele lokali mieszkalnych w Kamiennej Górze mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją.

Obecnie w programie bierze udział 63 beneficjantów. Szacujemy, że wypłacimy im ponad 800 tys. zł. W puli środków przeznaczonych dla Kamiennej Góry na realizację tego programu jest 13,25 mln zł. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 31 sierpnia 2025 r.

Link do szczegółów naboru znajdziecie Państwo tutaj.

Przygotowujemy się także do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Będzie on skierowany do najemców lokali komunalnych i do małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali mieszkalnych). Miasto Kamienna Góra będzie w nim dysponowało pulą 8 mln zł. Więcej szczegółów będziemy mogli przekazać po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.