Podsumowanie roku 2019 w Kamiennej Górze

Przygotowaliśmy pogłębioną informację na temat pracy urzędu miasta w Kamiennej Górze w minionym roku. Chcemy rzetelnie przedstawić mieszkańcom Kamiennej Góry najważniejsze inwestycje i działania, którymi samorząd zajmował się w roku 2019.

Informacja trafi do kamiennogórzan przy okazji dostarczania innych urzędowych decyzji. Publikację można także otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w ratuszu. Zapraszamy serdecznie.

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy

Rok 2019, pierwszy rok nowej kadencji samorządu, za nami. W tym czasie zrealizowaliśmy w mieście wiele zadań, dzięki którym Kamienna Góra poprawiła swój wygląd i stała się bardziej przyjazna dla mieszkańców i przyjezdnych. Do sukcesów zaliczam remonty kamienic, dróg i parkingów, przebudowę Centrum Kultury, budowę ścieżki rowerowej czy modernizację oświetlenia.
 
Niektóre z tych zadań zostały zakończone, niektóre zakończymy w 2020 roku. Na wszystkie wydaliśmy łącznie prawie 41 mln zł, a z tej kwoty prawie 22 mln zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Te pieniądze, pozyskane z różnych źródeł, zostały dobrze zainwestowane. Jestem przekonany, że tego samego zdania jest większość kamiennogórzan. Wśród dokonań minionego roku warto wspomnieć o zadaniach innych niż remontowe czy inwestycyjne.
 
Ich listę znajdą Państwo także w tej książeczce. Jedno z nich uważam za nasze największe osiągnięcie. To miejska bezpłatna komunikacja. Już rok pomaga ona głównie starszym mieszkańcom wyjść z domu na zakupy, do przychodni czy urzędu. Seniorzy już nie muszą się oglądać na pomoc sąsiadów czy rodziny, by zrobić sprawunki czy odwiedzić groby bliskich. Z możliwości bezpłatnego przejazdu korzysta miesięcznie ponad 8 tysięcy pasażerów. Cieszę się z tego ogromnie i zapewniam, że moim celem jest, by ta usługa była bezpłatna także w kolejnych latach.
 
Kończąc pragnę zwrócić Państwa uwagę, że większość z remontów czy inwestycji była przez wiele lat odkładana. Z różnych powodów ulice Towarowa, Ściegiennego czy Jedwabna, a także łącznik ulic Księcia Bolka I z Wałbrzyską były przesuwane w planach budżetu z roku na rok. Tym bardziej jestem zadowolony, że udało nam się wreszcie te zadania wykonać. Mam nadzieję, że rok 2020 nie będzie pod tym względem gorszy. O kilku zamierzeniach na ten czas informujemy także w tym wydawnictwie. Tymczasem zapraszam do jego lektury i proszę Państwa o uwagi i opinie.
 
Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry