Pół miliona złotych na cyberbezpieczeństwo w urzędzie

Przeznaczymy ponad pół miliona złotych na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w urzędzie miasta w Kamiennej Górze. Udało się nam pozyskać dotację w ramach rządowego programu Cyfrowa Gmina.

Zmiany technologiczne w zakresie cyberbezpieczeństwa postępują dynamicznie. Urządzenia i oprogramowanie dość szybko się starzeje. Naszym celem jest modernizacja i wymiana elementów infrastruktury informatycznej. Działania te wpłyną pozytywnie na wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia płynące z sieci – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Planowany rozwój cyfrowych usług tj. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz eDoręczeń wymagają zakupu urządzeń takich jak skanery i urządzenia wielofunkcyjne. Konieczna jest także rozbudowa systemu do tworzenia kopii zapasowych.

Ponadto urząd miasta planuje wdrożenie systemów informatycznych dla Centrum Obsługi Jednostek, które zarządza kamiennogórską  oświatą. Chodzi o elektroniczny arkusz organizacyjny oraz system elektronicznej rekrutacji do przedszkoli.

Urząd miasta przygotowuje obecnie procedury przetargowe związane z zakupami sprzętu i oprogramowania.