Półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Kamiennej Górze

Chorągiew Dolnośląską ZHP, Hufiec ZHP w Kamiennej Górze zorganizowały dwutygodniowe półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy zamieszkałych w Kamiennej Górze.

Miasto Kamienna Góra wsparło tę inicjatywę sumą 12 tys. zł. Zajęcia dla dzieci odbywały się w ośrodku pobytowym dla uchodźców przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.

Przez dwa ostatnie tygodnie 26 dzieci z Ukrainy, będących uchodźcami wojennymi, brało udział w półkolonii „Lot nad Europą”. Ponad 70 godzin zajęć zintegrowanych, warsztatów, cztery wycieczki, cztery wyjścia na basen. Każdego dnia dzieci mogły kupić bilet na „samolot” i wylądować w kolejnym kraju Europy, a walutą było ich dobre serce, pomoc innym i zaangażowanie — informuje hm. Agnieszka Czajkowska-Wróbel komendantka Hufca ZHP Kamienna Góra.

Wszystko to o tolerancji, pokoju na świecie, szacunku, o kulturach krajów Europy o tym, co nas dzieli co nas łączy, o tym, że serce powinno być naszym doradcą i przewodnikiem po świecie. Dzieci mogły integrować się polsko — ukraińsko, gdyż równolegle kamiennogórscy instruktorzy prowadzili półkolonię dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Kamienna Góra, sfinansowaną ze środków ROHIS.
Osobną grupę stanowiły dzieci w wieku 2-5 lat, które miały zajęcia przygotowane specjalnie dla nich, również dotyczące podróży po Europie. Dla dzieci bariera językowa nie istnieje, świetnie się bawili i integrowali, chcąc doznawać wciąż więcej i więcej nowych przygód — dodaje komendantka Agnieszka Czajkowska-Wróbel.