Polski duchowny z Ukrainy na spotkaniu z burmistrzem

Ks. Aleksander Biszko wicedyrektor Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. gen. Stanisława Maczka w Szczercu na Ukrainie był gościem burmistrza Janusza Chodasewicza. Duchownego do naszego miasta zaprosiła Apolonia Lulek pełnomocnik rektora ds. Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze.

Podczas rozmowy burmistrz przekazał życzenia świąteczne dla Polonii z obwodu lwowskiego, którą skupia polska parafia katolicka prowadzona przez ks. Aleksandra Biszko. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wykonali kartki świąteczne z życzeniami, które trafią do polskiej społeczności w Szczercu.

Burmistrz Janusz Chodasewicz szczególnie uhonorował najstarszą podopieczną parafii Annę Bernat, która ma 91 lat. Przekazał jej specjalne życzenia i wsparcie finansowe z własnych środków. Zadeklarował też pomoc w dofinansowaniu wyjazdu kolonijnego dla 20-osobowej grupy młodzieży.

Pieniądze dla Polonii na Ukrainie zebrali także przedstawiciele Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pod ich opieką są osoby chore, samotne i dzieci z Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach. Pomoc finansową przekazali: słuchacze uniwersytetu, samorządowcy, radni oraz mieszkańcy Kamiennej Góry.