Poprawia się ściągalność czynszów za mieszkania

Program windykacji należności uruchomiony przez Spółkę Mieszkaniową systematycznie redukuje wieloletnie zaległości czynszowe w komunalnych nieruchomościach.

W postępowaniach sądowych z dłużnikami spółka uzyskała wyroki na zwrot ponad 2,56 mln zł  z tytułu zaległych czynszów i odsetek od zadłużenia. Aktualnie toczą się sprawy o zwrot ponad 0,5 mln zł.

Poprawiła się także ściągalność bieżących należności. W ubiegłym roku wynosiła ona ponad 95 procent wpłat w stosunku do naliczeń.

Pieniądze od czynszowych dłużników i bieżące czynsze miasto Kamienna Góra w całości przeznacza na remonty komunalnych budynków mieszkalnych. Jest ich w Kamiennej Górze ok. 90.